top of page

Skoler i Bording gamle Sogn

– nuværende Bording skoledistrikt

 

I begyndelsen fra 1816 var der en skole – Måske havde der været skole endnu tidligere.

Fra 1828 kom der yderlig to biskoler. Det vil sige der blev drevet skole på en gård i østsognet og et i vestsognet. Læreren fra Bording By (Bording Kirkeby) vandrede 4 dage om ugen til biskolerne, så han var to dage hvert sted.

Senere kom der flere skole til. 8 skoler var der rundt omkring i sognet, da der var flest.

I 1944 samlede man 3 skoler i en – på Hestlund Hovedskole.

Bording Skole før og efter skolelov af 1814

i Bording Kirkeby

 

Vi fejrer i år 200 året for skoleloven af 1814, hvor vi fik undervisningspligt. Dvs. alle skulle have undervisning. Før den tid var der også skole, men ikke for alle. I 14- 1500 tallene var det ikke normalt for almindelige bønders børn at gå i skole. Skolen var mere forbeholdt kirkens folk. I alt var der kun omkring 50 skoler i Danmark fordelt rundt omkring på forskellige klostre.

Med reformationens indførelse i 1539 oprettedes samtidig de såkaldte latinerskoler

Bodholt skole

 1857-1954

Første del er skrevet omkring 1901 af Lærer Laurits Højmark Bodholt skole 1879-1916. Teksten er lidt omskrevet og forkortet.

 

I 1857 blev der oprettet et selvstændigt embede i Bodholt for børn fra Bodholt skoledistrikt som omfattede: Bodholt, Ravnholtlund, Ravnholt, Guldforhoved, Rønkilde og O. Julianehede og Engesvanghus.  De to sidstnævnte fik egen skole i 1883.

Skolegang i Stubkjær

Den 29. juli 1814 fik vi en ny lov, som betød, at alle danskere fik undervisnings pligt. Det vil sige alle skulle undervises. Det betød også, at næsten alle kom til at gå i skole. Kun ganske få blev undervist andre steder.

 

I 200 år har det været sådan. Jubilæet markeres mange steder over hele landet i den følgende tid. Også her i kommunen vil det blive markeret flere forskellige steder. Også helt lokalt.

Tilbageblik på livet i Munklinde og Bording, af Esben Høg

Jeg er én af fire gamle venner fra tiden på Bording Skole i slutningen af tresserne. Født i verdens navle, Munklinde, på mejeriet, hvor min far var mejeribestyrer. Jeg var den eneste dreng i ”byen” fra min årgang og startede så i 1961 i Agerskov Skole, hvor lærer Nyrup var den eneste lærer, og vi kun gik i skole hver anden dag. Den dag i dag tror folk det er løgn, når jeg fortæller, at vi gik i skole hver anden dag....

For snart 50 år siden var jeg på efterskole og det var så stor en oplevelse at jeg besluttede mig for at skippe landmandsuddannelsen, som jeg ellers var påbegyndt for i stedet at uddanne mig til efterskolelærer.

Efterskolelivet tiltalte mig rigtig meget og så var jeg imponeret af nogle meget engagerede lærere på den efterskole jeg gik på.

Højdepunkter i en efterskolelæreres lærergerning. 2. del.

Undervisningen fylder selvsagt meget i en lærers gerning. Således også for mig. Dansk og idræt er det jeg har undervist mest i. Mellem 8000 og 10000 stile har jeg læst og rettet i de 30 år jeg var efterskolelærer.

 

At få lov at undervise i noget man selv synes er meget spændende og hvis det så lykkes at få eleverne til at synes det samme, så kan det ikke blive bedre.

Hvis det lykkes at få eleverne til at forstå og blive lige så betaget af digtet ”Den lille anemone af Kaj Munk,” som jeg, så er det bare lykken.

Minder fra min skoletid

Jeg begyndte i Bording skole (dengang Bodholt skole) den 1. april 1950. Bording var dengang en lille stationsby med 4-500 husstande og ligger mellem Herning og Silkeborg.

Bording skole var en lille landsbyskole med to skolestuer adskilt af en gang.

Johs. Engsig i første klasse – Bodholt skole

 

I gangen var der knagerækker i hver side. Her hængte man sit overtøj, når man mødte til skoletid. I hvert klasselokale var der 3 rækker pulte

En juleforberedelse

I min barndom og skoletid sidst i 1940’erne og først i 50’erne var det et sikkert tegn på at julen nærmede sig, når vores lærer kort efter kartoffelferien kom ind i klassen med en stor brun kuvert, hvor hun lagde kuverten på katederet, og derefter så hemmelighedsfuldt ud over klassen, så blev der fuldstændig stille. Egentlig vidste vi jo godt hvad det drejede sig om, men det var alligevel spændende.

               Hvad var der så kuverten rummede? Folk der er jævnaldrende med mig, har nok luret det. Kuverten

Please reload

bottom of page