top of page

Episoder i Hestlund

Møntfund i Hestlund mose

Tiden er 1854 og 1861.

Det følgende handler om to store og vidt forskellige begivenheder i Hestlund, som ikke har noget med hinanden at gøre, men som dog har skabt en del forvirring på grund af nogle navnesammenfald.

Lidt baggrundsviden om Hestlund.

Der er 4 store gårde og nogle huse i Hestlund omkring 1850.
Langs med studevejen, der kommer fra Holstebro og løber ind i Hærvejen ved Nr. Snede, lige før Ravnholt, ligger Hestlund by bestående af nogle få huse.
Studevejen er der faktisk endnu. Vejen ”Kryb i Ly,” er således en del af studevejen

Mordforsøg i Hestlund i 1866

På en af de større gårde i Hestlund boede i 1865 Jens og Birgitte Christensen. De havde været gift siden 1837. De blev gift d. 21. december. Birgitte var da kun 17 år gammel. Jens var dengang 24 år.
Ved giftemålet overtog de hans forældres gård. 
I mange år boede også hendes forældre på gården, ligesom Jens´ bror, som også hed Jens, havde boet der af flere omgange.

Det gav af og til problemer at brødrene havde samme navn og boede samme sted. Derfor blev Jens

Please reload

bottom of page