Stine og Kræn Hværgel.jpg

Stine og Kræn Hværgel

Vil man vide noget om, hvordan det var at leve i de sidste årtier før 1900, eller vide noget om, hvordan dagligdagen foregik dengang, så vil det være en god ide at læse Chr. Hvirgel Christensens beretninger om mangt og meget.

Chr. Hvirgel Christensen eller Kræn Hværgel som han I daglig tale blev kaldt, var god til at lægge mærke til hvad der foregik og desuden var han god til at resonere over det hændte.

 

Næsten altid kunne han få tingene vendt til det positive. Og så var han en usædvanlig dygtig fortæller og ville gerne snakke.

Stine%20og%20Kr%C3%A6n%20Hv%C3%A6rgel%20

Stine og Kræn Hværgel

Om den første tid beretter Kræn Hvergel sådan:

Så begyndt a mi virkefelt her. Kuen wa der ingenting å. Det wa tosken, det wa sool. Dæ wa noue katofle. A started me å samle katofle op po æ mark hvor dæ  nu a skuel (På Løvstien). Besætningen wa fir gammel kye, å di wa maue. Så wa dæ et par stud, dem wa dæ æt fue te. Så kom Chr. Bueholt. Han had` jo æ goe hæ op østen for mæ. Så spue a ham, om han æt vil kyw mi stue, for han had fue. A vil æt kyw dem, såh han. Så såh a: A ve æt hwa a ska gjø ve dem. Hvis a no vil gi dæ dem, hwa sæj´er do så? Han såh, han vil æt ha dem. Men så sol a dem sjel hen o æ foror, å da had æ stude æt mi katofle. A sol

Bager%20M%C3%BBller%20og%20hustru%20Dora

Bager Mûller

I 1888 skriver lærer L. Højmark fra Bording i Herning Folkeblad:

 

Det er længe siden, læserne har hørt noget fra os her oppe i den østlige del af Hammerum Herred. Her sker ikke noget videværdigt, livet går sin jævne, trevne gang med slid og slæb, og derfor har Deres brevskriver givet sig god tid…. Men vor holdeplads bliver nu station og stationsbygningen nærmer stærkt sin fuldendelse…..

Der er sidste år bygget en del ved stationen. Købmand J. C. Nielsen har opført en større bygning, hvor han i fremtiden agter at drive sin efter egnens forhold betydelige købmandsforretning.

B74.jpeg

Købmand Henriksen

Købmand Niels Henriksen 1866 – 1954 -1. del

Når man taler om betydningsfulde mænd i Bordings historie, kan man ikke undgå at nævne købmand Henriksen. Han havde købmandsforretning i Bording fra 1908 på pladsen hvor Super Best lå.

 

I 1952 overlod han forretningen til svigersønnen Th. Alsnæs Andersen, men havde dog stadig sin gang i forretningen indtil sin død i 1954.

Købmand Niels Henriksen livsforløb i kort version: Han blev født i Them d. 8 april 1866. Som 10 årige kom han ud at tjene som

B97.jpg

Købmand Henriksen

Da købmand Henriksen den 8. marts 1908 købte den netop nedlagte brugsforening og omdannende den til en købmandsforretning, sagde folk i Bording, at det var tåbeligt.

Der var i forvejen 4 købmænd, så der var ikke basis for flere købmænd. Men det blev hurtigt gjort til skamme.

 

Via dygtig købmandskab og god kundekontakt skabte Købmand Henriksen en god forretning og blev i mange mange år en af de førende forretningsdrivende i Bording indtil han i 1952 afstod forretningen til svigersønnen Th. Alsnæs Andersen. Han vedblev