top of page
ICNielsenkobmandBygning.jpg

1. Den første købmand i Bording

Men i begyndelse var intet. Heller ikke i Bording. Før 1877 fandtes Bording ikke. Det, der var Bording, var bebyggelsen omkring Bording kirke.  Men det vi i dag kender som Bording bestod dengang af to gårde: Overgaard og Nedergaard og nogle ejendomme, der var udstykket fra de to gårde. Området kaldtes Bodholt.  Navnet findes stadig i folkemunde og vejnavn. Mange mennesker boede der ikke på egnen dengang. I hele Bodholt og Guldforhoved boede der under 300 mennesker, mens

Redigeret ICNielsen1837 1909_edited.jpg

2. Købmandshandel i Bording omkring 1870

Ligesom uldhandlerne gjorde i min barndom i 1950erne, sådan gjorde ”købmændene” i 1850erne.

Man gik fra gård til gård og falbød det, man ville sælge.

Indpakningspapir og indkøbsposer fandtes ikke.

Uldhandleren, husker jeg, havde et stort klæde (lagen?), hvori uldvarerne var svøbt ind, så man kunne tage byltet over skulderen og gå fra sted til sted. Når han kom, bredte han uldvarerne ud på klædet og man kunne nemt overskue, hvad der var. Det var i 1950erne. Sådan gjorde de også 100 år tidligere og på lignende vis gjorde de, der solgte kolonialvarer.

Bredgade4 1956.jpg

3. De fire første købmænd i Bording

Allerede i 1915 havde byen omkring 50 huse. I alt ca. 250 personer boede i Bording St. og 33 personer i Bodholt.

Mange forretninger var kommet til blandt andet 4 kolonialhandlere. Tidligere havde der også været en brugsforening fra 1894 til 1907.

Den første købmand var J.M. Nielsen på Stationsvej 1 i 1887, som jeg før har skrevet om.

Den næste købmand i Bording var C. P. Karup fra 1890. I 1905 byggede han en hel ny forretning på Bredgade 4.

Brugs.jpg

4.Bording bys øvrige købmænd

Først var der en købmand i 1888 og i 1915 var der 4 købmænd.  (Jeg har tidligere skrevet om dem). Senere kom flere til. En overgang har der i hvert fald været 6 købmænd og en brugsforretning.

I 1925 startedes købmandsforretning på Bredgade 47. N.O.C. Rabis og hustruen Ane Kristine Rabis drev i 26 år forretningen. De sidste 4 år havde Ane Kristine dog forretningen alene. I 1951 overlod hun butikken til bestyreren, Henrik Rahbek Pedersen. Sammen med hans hustru, Agnes Pedersen, drev de købmands-handel indtil sygdom gjorde det umuligt omkring 1980. Derefter blev den lukket og lavet om til en lejlighed og hele bygningen fungerer i dag udelukkende som bolig.

 Fra 1894 til 1907 havde Bording også en brugsforening.

HolgerNielsenKobmandsdisken.jpg

5.Bordings købmænd snak

”Hå´ du høt´, at Anna te Åges hå´ fåt´ a bette pii.”

”Næj, hår hun. De var da godt.”

”Hå du åsse høt´, at Svend ska´ begraves på løvda. A trow´er de ålre.  æ klok´ ti.”

”Å Peters Per hå bræk´et a niers i æn slåskamp på æ krower.”

”Næj hår han. Han æ no også en være slagsbrowr.”

 

Sådan kunne samtalerne foregå ”ve a kjøm´en.” En bænk og to stole eller flere og ofte et lille bord var placeret ikke for langt fra købmandsdisken. Så mødtes man med naboen eller andre beboere fra egnen, når man nu lige var taget til købmanden for at handle ind.

B150.jpg

6.Bordingsegnens købmænd

I Hestlund har der f. eks været ikke mindre end 4 købmænd og måske endda flere. Desuden har der været en købmand i Ravnholt og en i Hjørnholt. Ligesom Bording Kirkeby også har haft købmand.  Mindst 12 købmænd har der været rundt omkring i Bordings opland. Men mærkværdigvis ingen i Guldforhoved og i Agerskov!

 

Den mest kendte, for os, der ikke er så gamle!!, er nok købmanden i Bording Kirkeby. Det var den sidste af oplandets købmænd der stoppede, da Henry Jensen og Olga lukkede i 1995 efter 39 år.   For efterskoleeleverne på Hestlund Efterskole var det et yndet sted at handle. Købmandsparret var så hyggelige, sagde 

Kobmandsgaerd1980.jpg

7. Oversigt over købmænd for hver årti

Jeg har før beskrevet de forskellige købmænd der var i Bording Stationsby. Det følgende er derfor kun et resume eller en oversigt over hvor mange købmænd der var i hver årti og navnene på købmændene.

 

Den første købmand i Bording kom i 1888.

Før havde da, var der drevet lidt købmandshandel fra gården Højgaard igennem 12 år, uden dog at have været en egentlig butik. Kirsten Bitsch (Pisk) havde ligeså gået rundt og solgt hjemmelavet brød

B193.jpg_edited.jpg

Bredgade 9  Finderup

Bredgade før og nu

Bordings bymidte har helt skiftet karakter og udseende de senere år. Hvad der var engang er ikke mere. Det der engang var præget af de mange forskellige forretninger er nu omdannet til boliger/lejligheder og rekreative områder. Således også Bredgade 9, hvis historie går over hundrede år tilbage.

B98_edited.jpg

Bredgade 14 Købmand

Da Super Best – Bredgade 14 – brændte natten mellem den 5. og 6. juli 2011 forsvandt også en af Bordings ældste bygninger og 117 års uafbrudt købmandsskab i samme bygning sluttede.
Forud var en lang historie.

 

Andelsbevægelsen havde rigtig gode tider fra omkring 1870 og de næste næsten hundrede år. I første del af perioden var det især mejerier og brugsforeninger, der blomstrede op.  

17. Bredgade juli 6. 2011 IMG_4873.JPG

Bredgade 14 Købmand

Billeder og TV indslag fra:

Da Super Best – Bredgade 14 – brændte natten mellem den 5. og 6. juli 2011 forsvandt også en af Bordings ældste bygninger og 117 års uafbrudt købmandsskab i samme bygning sluttede.
 

Forretninger

bottom of page