top of page
B42_edited.jpg

Bording Stationsbys udvikling 1875 -1900

Bording Stationsbys udvikling 1875 -1900

 

Hvordan så Bording ud for godt 100 år siden. Stationen kom i 1877. Samme år byggedes mejeriet og købmand I. C. Nielsen forretning på Jernbanegade. Alt det har jeg beskrevet i forgående artikler. Men hvad kom ellers til?

 

I 1890 var der folketælling. Bording og omegn var delt op i ”byer.” Bording by var dengang slet ikke den største by.

B55.jpg

Bording Stationsby anno 1915

Bording Stationsby anno 1915.

Fra næsten ingenting i 1870erne og kriseårene i 1880erne voksede byen ret hurtigt da tiderne blev bedre i løbet af 1890erne og de første år i det nye århundrede indtil 1. verdenskrig brød ud.

I 1915 var der omkring 50 huse og 250 indbyggere. Desuden var der 33 huse og gårde i Bodholt.

B44.jpg

 Bybilledet i Bording i 1928.

 Bybilledet i Bording i 1928.

I en lang årrække var Ane Bjerg en kendt personlighed I Bording bys bybillede.  Hun var god til at opleve, god til at snakke og god til at fortælle om det hun havde oplevet.

På samme tid levede en kendt lokalhistoriker og mindesamler i Herning – H. P. Hansen.

De to mødte hinanden i 1928,  og det beskrev H. P. Hansen sådan:  

B337.jpg

Bording by i 1940erne.

Bording by i 1940erne.

Minder fra min barndom

ved Søren Sørensen.

Jeg kom til Bording den 1. april 1941.

Jeg gik i skole ved lærer Henriksen og lærer Sørensen 3 dage om ugen.

Det var en god tid, hvor jeg fik lært meget. Jeg var glad ved at gå i skole.

Byen var ikke særlig stor dengang. Stort set kun Bredgade.

B1289 6x8,5 Søndergade 1938.jpg

Bording engang - og nu

Bording engang - og nu

 

Engang, da der var flest, var der 9 købmænd i Bording.

Det var i 1950erne.

Desuden var der mange andre forretninger dengang.

I dag er der en kolonialforretning tilbage og ganske få andre forretninger.

I 1950erne var der omkring 650 indbyggere i Bording.

I dag er der ca. 2400 indbyggere. (2330 i 2015 jf. Danmark Statistik)

bottom of page