top of page
Christian den Niende 1863 - 1906.jpg

Kongebesøg i Bording

Kongebesøg i Bording
Folkemindesamleren H. P Hansen var to gange i 1920erne på besøg hos Ane Bjerg. Hvad hun fortalte, skrev han om omkring 1930. Sådan skrev han bl.a. om hedeegnen og om Bording: ”Ingen steder har man levet et så fattigt og på mange måder et så oldtidspræget liv som i de magre jyske hedeegne. Bording, der ligger mellem Herning og Silkeborg, ved grænsen mellem Vest- og Østjylland, var for eksempel så arm ”te en mo´elhvarp æt ku løv´ dæ´!” For landmanden var dette dyr i sin tid, og med nogen ret, symbolet på naturens frugtbarhed. 

bottom of page