top of page

Fattigdom i Bording

Gad vide, hvor mange fattige der har været i dag, hvis ikke der var noget der hed pension!! Hvor mange mennesker kunne klare sig selv, hvis pension ikke fandtes!!
I gamle dage fandtes det ikke. Hvis man ikke havde lagt noget til side eller havde noget familie til at hjælpe sig, når man ikke mere kunne ernære sig selv, var der kun tiggeri tilbage. Dog langt tilbage i tiden var der tinge og senere sogneråd, der måske kunne hjælpe en.

I 1850 bestod Bording sogneråd af 7 (senere 9) medlemmer til at varetage de offentlige

Når man læser i sognerådsprotokollerne, oplever man, at det ændrede sig fra at man næsten ingen tid brugte på fattigdommen til, at det fyldte utrolig meget på møderne i de sidste to årtier i det 19. Århundrede. 

Men til trods for fattigdommen og det, at kommunen tit måtte låne sig frem, gik det dog fremad i kommunen i den tid. Skolevæsenet udvidedes og forbedredes i betydelig grad,

Please reload

bottom of page