top of page

Bording Andelsmejeri

Først var der ingenting. – før 1876.

Så kom jernbanen. En holdeplads kom til syd for Bodholt.

Dernæst kom købmanden – J. C. Nielsen også kaldet Christian Neigaard. – i 1887. Han var en fremsynet mand. Han fulgte med i tiden. Han så og vidste, hvad der var i vækst.

Togets holdeplads blev ophøjet til station. - Nu kunne alting ske.

I flere år havde landbruget været i stor vækst. Især de store gårdejere havde meget vækst. Det kneb lidt mere for de små landmænd. Men tanken om at flere små landmænd kunne gå sammen havde slået rod. ”Mange bække små, gør en stor å.” Ideen var, at mange små bønder gik sammen om at gøre det, som en gårdmand selv kunne. Andelsbevægelsen kaldte man det. Det skulle senere vise sig at blive ganske revolutionerende.

Bestyrelse og generalforsamling.

Højeste myndighed for Bording Andelsmejeri var andelshaverne også kaldet interessenter, dvs. de som leverede mælken og som havde betalt 2 kroner pr ko i medlemskab. Disse valgte en bestyrelse til at varetage de mange opgaver der fremkom. Opgaverne var meget forskellige, men ofte skulle der tages stilling omkring mejeriets drift eller omkring et eller andet vedrørende leverandørerne. Blev nogle opgaver for store for bestyrelsen indkaldte de til ekstraordinær generalforsamling. Mindst 25 medlemmer kunne også forlange der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling.

To årlige generalforsamlinger var der altid i de første mange år. I 1890erne var det altid i oktober og december. På generalforsamlingen

Bording Andelsmejeri 3 1927 1973 Mælkeruter og kuske - Slutningen

Historieskrivning er ikke blot at skrive historie. Historien bliver aldrig færdig. Hele tiden kommer nyt til om historien. Og ikke altid husker kilderne rigtig eller kilderne husker måske ikke altid det samme eller tingene huskes ikke altid ens af kilderne.

Således må jeg korrigere nogle oplysninger jeg skrev i sidste nummer. Andelskassen flyttede ikke ind i halvdelen af mejeribestyrerboligen lige efter den stod færdig i 1927. Det var først nogle år senere det skete. Herom i en eventuelt senere artikel.

 

Mængde og tal.

Bording Andelsmejeris historie går fra 1888 og frem til 1973.

Fra begyndelsen var der 78 andelshavere med i alt ca. 350 køer

Please reload

bottom of page