top of page
Månedens billede
B297.jpg

Et hold fra Bording Fodboldforening fotograferet på en mark øst for Sportsvej, Bording.
Spillerne bagerste række fra venstre:
Arnt Vejlgaard, Kette, Anton Omme, Henry Lauridsen (Medom) og Henry Hyldgaard.
I midten fra venstre: Tage Nielsen, Peder Andersen og Anders Sørensen.
Forrest: Laurids Sigaard, en slagtersvend og Søren Sørensen.

Bemærkning    Med fanen står købmand Alsnæs Andersen.
Fanen er fra 1914; skænket af Jens Bjerg, Island.
Årstal    1932

NÆSTE MØDE I BORDING LOKALHISTORISK FORENING 

Tirsdag den 19. september kl. 19.30

Mødested: Bording Bibliotek / Arkiv

Emne: "Bordingstierne – en billedvandring med historiefortælling”

v/ Lokale kræfter

Kaffe – 25,- kr.

ALLE ER VELKOMMEN

bottom of page