B839 Bodholt skole 1944.jpg
Månedens billede

B839 Lærere og elever på Bodholt skole 1944

I midten fra venstre lærer Niels Christian Marinus Sørensen og hustru, derefter lærer Henriksens hustru med datter Inger på skødet og lærer Henriksen

1/11

NÆSTE MØDE I BORDING LOKALHISTORISK FORENING 

Tirsdag den 20. september kl. 19.30

Mødested: Bording Forsamlingshus

Emne: "Oplevelser med Bording FDF"

v/ Sven Odgaard m.fl., Bording

Kaffe – 30,- kr.

ALLE ER VELKOMMEN