Rønkilde V - Rønkilde kilde og litteratur

Kilder og litteratur

  • Bording Lokalarkivs arkivalier nr A 10 og A 38 Indeholdende diverse legender og ejendomspapirer.

  • Arkibas: Billeder: B 81, B82, B83, B219, B299 Journal 15/2012. Billeder fået af Jens Sørensen og Jørgen Kviesgaard, og billeder taget af Kurt Frost og Bent Hansen

  • Danmarks helligkilder –oversigt og literaturfortegnelse, ved August F Schmidt Danske helligkilder af Sigfred Svane

  • Leksikon

  • Danmarks større gårde – Statistisk og historisk håndbog for det store og middelstore landbrug. 6 . bind Miljøministeriet. Kort og matrikelstyrelsen

  • Sven Ivan Jørgensens optegnelser fundet i diverse bøger og kirkebøger.

  • Flere samtaler med Jens Sørensen (ejer af Rønkildegård 1999-2011), Grødehuse 10, 7443 Ikast. Bent Hansen, Lokalhistorisk Arkiv Bording Marts 2013.